Dato: 20. december 1847
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 129. Fra Henriette Wulff.

[20. 12.1847].

I dette Øjeblik da jeg kom hjem, er det kun 10 Minutter siden De var her, kjære Andersen, jeg blev ret bedrøvet ved ikke at have været hjemme da jeg egentlig trængte til at tale lidt med Dem og blive i godt venligt Humeur, som jeg var kommet lidt ud af, ved af Vanvare at falde ned i et Kaffeselskab, som De nylig havde forladt, You understand - - -.

Der talede de meget om Deres Modfaldenhed, og at De ikke var vel, derfor længtes jeg nu dobbelt efter at have talt med Dem. A friendly face, Deres, vilde just have gjordt mig saa godt i Dag, som altid kan jeg da troe, og derfor skynder jeg mig at sige Dem at jeg længes efter Dem, for at De i Morgen if you please vilde trøste mig for det jeg tabte i Dag. Søster Ida vil det jo ogsaa gjøre saa ondt, naar hun nu om lidt kommer hjem. - Kom her lidt i Morgen Formiddag, dersom De kan. Nu sætter jeg mig lidt til [at] læse i Ahasverus; - hvor jeg slaaer op træffer jeg jo dejlige Steder, og glæder mig dobbelt over dem, da de ere udsprungne: from the heart of my dear brother! See saa, nu er jeg allere[de] bedre og lettere i Sindet, ved at have henvendt mine Tanker paa noget Ædelt og Fortreffeligt.

Tak Andersen, fordi De er som De er!

En Draabe i Havet maa jo nok sige Dem det, da De dog Selv har kaldt den

Deres søsterlige Jette.

Mandag Kl. 3.

Søster Ida beder mig aabne dette for at spørge Dem fra hende, om De ikke vilde glæde hende og alle ved at spise her paa Onsdag; da De Tirsdag er hos Ørsteds, troede hun at De maaske kunde disponere over Deres Onsdag. - Vi skal Alle kjæle ret hjerteligen for Dem!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost