Dato: 6. december 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk, engelsk.

[latinske bogstaver, HCAs håndskrift:]

Copenhagen 6 December [1847]

Dear Sir and dear Friend!

Receipt my thanks for your kind letter, it was friendly of you to write so soon; I made all possible haste to get the little book translated into English, and to send you the manuscript, which I hope will arrive in time to come out during the Christmas holidays - as they print so quickly in England, - should it however not appear before new year you cange the title "Christams" to "New Year". I hope it will have a good sale and be well received as that is most important; you will see by introduction that I have dedicated it to Charles Dickens. Will you have the goodness to send him, immediately, a copy, and also one in my name to the Countess of Blessington, and Mistress Hambro. I should like two copies myself it it be not and immodest request, and s I have now got into the begging quarter, then do not forget me with a copy of the last Improvisatore, and one of Thorvaldsens biography alone.

If you happen to see Bulwer or write to him, remember me to him, but in your own family circle - there give my kind respects and shake hands with them for me - tell them that they all live in my heart and thoughts, and that I think of the dear home in Seven Oaks as a son and a brother. Now God give you joy and blessing! That a glad and merry Christams, and a happy New Year may unsred itself for you is the sincere wish of

your true friend

Hans Christian Andersen

P.S. I have read Mr. Beckwiths manuscript carefully through, struck out such parts as I do not want publisched, and requested him to other parts that I think ought not be ommitted, and which I now recommend to your attention, as you will doubtless receive it in a few days.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Topsøe fotokopi)

Copenhagen 6 December 1847.

Kjære Herre og Ven!

Tak og atter tak for Deres venlige Brev; det var venligt af Dem at De skrev saa snart, jeg iler med, saa hurtigt det har været mig mueligt at faae den lille Bog ud i Engelsk, at sende Dem Manuskriptet, jeg haaber at den endnu kan komme ud i Juledagene, saa hurtig som man trykker i Engeland, skulde den nu være kommen mod Nytaar, da kan De jo forandre i Tittelen Juul til Nytaar, jeg vil ha abe den gaaer af og bliver venlig modtaget og det er det vigtigste; De seer af Forordet at jeg har givet den til Charles Dickens vil De sende ham et Exemplar og ligeledes i mit Navn eet til Lady Blessington og eet til Fru Hambro; selv faaer jeg vel to dersom det ikke er ubeskjedent forlangt; og da jeg nu er kommet i Udbedelses Hjørnet, da glem mig ikke med eet Exemplar af Improvisatoren og eet Aftryk af Thorvaldsen. Seer De Bulwer eller skriver ham til, da bring mig i Erindring; men i Deres egen Kreds der hilser De dem Alle, trykker dem i Haanden, siger dem at de ere mig alle saa levende i Hjerte og Tanker, at jeg som en Søn og Broder tænker mig i det kjære Hjem i Seven Oaks. - Nu Gud glæde og velsigne Dem! en glad og hellig Juul og et nyt lykkeligt Aar rulle op for Dem.

Deres sande Ven

Hans Christian Andersen

P.S. I have read Mr Beckwiths manuscript carefully through, struck out such parts as I do not want publisched, and requestet him to other parts that i thinck ought to be ommited, and which I now recommend to your attention, as you will doubtless receive it in a few days.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter