Dato: 18. september 1847
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

209. Fra E. Collin.

Kjære Andersen. Idag modtog jeg da Deres Brev fra Leipzig og seer, hvad jeg rigtignok forudsatte, at det var Sludder med Deres Hjemkomst til Kongens Geburtsdag, hvorom De skulde have skrevet til Kongen selv; hvorfra kunne saadanne Historier komme? De vil nu have faaet mine Leipziger-Breve. Heri ligger et lidet Brev, hvis tykke Segl jeg har aftaget; at jeg ikke har læst Brevet, men kun seet Underskriften, kan De stole paa.

Jeg skal tale med Reitzel.

Om nogle Dage vente vi Dem altsaa.

Jeg skrev sidst, at jeg vilde sende Dem det sidste Ark af Ahasverus; men da jeg ved Rygtet om Deres tidligere Hjemkomst blev bange for, at der skulde opstaae en Confusion deraf, opgav jeg det, og sendte det Hele til Lorck.

Deres

Kbhvn. 18/9 47.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost