Dato: 1. august 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Niels Erik Hofman-Bang
Sprog: dansk.

[Fotokopi af brev til Hr. Hoffmann]

Odense den første august 1832.

Kjære Hr. Hoffmann. Hjertelig tak for de glade Dage, De og alle Deres skjænkede mig, nu er de forbi, men staae som en smuk Drøm, jeg er vaagned fra. - Vil De levere Deres gode Kone, denne min: "Brud fra Lammermoor" og ogsaa selv læse den, det vil glæde mig dobbelt. - Paa Løverdag reiser jeg til Deres Broder, der laa Brev fra ham, herhjemme til mig. Han er vel og har mange Kjøbenhavnere hos sig.- Fra Bylov skal jeg ogsaa hilse. Guldbergs bleve saare lykkelige for Blomsterne, vi vare nær ikke komne i Seng for at betragte dem. De takke saa inderligt meget. - Dersom det ikke var ubeskjedent, vilde jeg bringe Dem Deres løfte i Hu, at jeg maatte faae et Par Breve fra berømte Personer; men jeg reiser fra Odense paa Løverdag. Ønsker De / eller Deres Brev til Nørager , maaskee jeg da maa faae det med; en liden Pakke har jeg ogsaa Plads i Vadsækken. - Gud veed, naar vi nu sees tusinde Sorger og Plager skal vist imidlertid kaste Skygge i mit Liv og slukke min sidste Munterhed, dog den gode gamle Gud lever, han tager sig vist af os, naar det gaaer for galt! Hils Deres Kone, Børn Søster og øvrige Omgivning ret hjertelig fra mig (Ikke Frøken Weile at forglemme)

og tænk imellem paa

Digteren. Naar Hornemanns komme da hils dem meget!

Omtalt i AIA 1984 af Erik Dal - s. 208 + 223

Tekst fra: Ejnar Askgaard