Dato: 27. august 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

206. Til E. Collin.

Sabloniere Hotel Leicester Square

Kjære Ven!

London 27 Aug 1847.

jeg skriver strax for at de hjemme ikke skulle være i Skræk for mig naar de høre den rædsomme Ulykke, som i Dag er skeet paa Themsen. Een af de hundrede smaa Dampskibe, som gaae her fra forskjellige Dele af Byen, som man altid gaaer med, og som jeg, saa nær som Nogen, i Dag kunde have været paa, eftersom jeg endnu ikke har seet Tunnelen, er sprunget i Luften, hundrede Mennesker dræbt og en Mængde saaret eller berøvet Arme og Been. Jeg er meget angrebet, nerveus og virkelig lidende, det var Skyld i at jeg opgav at see Tunnelen og ikke gik om bord,–naturligviis kunde jeg ogsaa have gaaet paa eet af de heldige Skibe.–Gud skee Lov, jeg slet ikke var med. Imorgen tager jeg til Ramsgate for at sige Dichens Farvel og da saa snart jeg har aandet lidt Søeluft der, vil Gud, gaaer jeg over Belgien til Frankfurt am Main og Weimar, begge Stæder spørger jeg om Breve Postrestante.–I franske, Blade begynder jeg nu ogsaa at omtales og sammenlignes med Merimée. Den unge Billedhugger Durham, som har gjort Jenny Linds og min Buste, vækker stor Opmærksomhed hos Alle der have seet disse; idag staae disse to Arbeider omtalte i Litterary Gazette, Udgiveren sendt[e] mig den og det vil glæde Durham om denne Artikkel kom i danske Blade, da, han har isinde til næste Udstilling at sende to Afstøbninger til Kjøbenhavn; jeg sender Dem her Litterary Artikelen, jeg tænker den kan have Interesse for Berling eller Fædrelandet. Det er sandt! jeg maa sige Dem, at det har glædet mig ganske særdeles at see man dog hjemme ikke har villet forbi gaae den Hæder og Glæde jeg som en Deel af Danmark her modtager!–men Lev vel! jeg er meget mat og træt! tusinde kjærlige Hilsener Deres trofaste broderlige Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost