Dato: 25. august 1847
Fra: Carl Joachim Hambro   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kilmun Onsdag Morgen. [25. August 1847.]

Min kiære Andersen.

Jeg haaber De kom lykkelig til Loch Laggan, men jeg har al Aarsag at frygte at da De slap mig ud af Posen, saa var De ogsa.a [tilsinds] at give Royalty en god Dag. Det var i det [hele taget] mistænkelig, at [Aviserne] sagde De var gaaet til Edinburgh, for det er varm syd og ikke nord paa. - Der Mensch denkt, der Gott lenkt; jeg havde haabet, at De havde giort et lille Eventyr om Prince of Wales og hans Sødskende, men De vil ikke. - Mine Smaafolk og Kone ere Gudskelov meget vel, vi have taget i Ordets sande Betydning en Hytte, a Cottage, men om vi finde Opholdet alt for besværligt, saa vende vi om. Det er kun for Charles Skyld at jeg er her. - Simpsons lade Dem hilse og lille David beder Goliath ikke at forglemme Slaget ved Dumbarton. Lev ret vel og vær inderlig hilset af Deres hengivne

C. J. Hambro

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost