Dato: 18. juli 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Adelbert von Chamisso
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 18. Juli 1832

Kjære Hr Professor

Først min hjertelige Tak og Hilsen for de behagelige Timer de forskaffede mig, under mit korte Ophold i Berlin forrige Sommer; dernæst min Undskyldning, at jeg ikke skriver dette paa Tydsk; men De læser jo Dansk, og jeg vilde være i stor Forlegenhed, om jeg skulde skrive i noget andet end i dette, mit Modersmaal, da jeg ikke har nogen Øvelse i de andre. -

De glædede mig med at modtage et Exemplar af mine Digte: Phantasier og Skizzer, og jeg har til min stor Glæde seet deres fortræffelige Oversættelse af det lille Digt: Spillemanden, hvorfor jeg takker Dem meget. Danmark ligger lidt i en Afkrog, saa dets Digtere maae blive ganske ubekjendte, dersom de ikke selv see sig istand til at gjøre nogle aandelige Udvandringer til Nabolandene. - Tidligere end Phantasier og Skizzer udkom, gav jeg en lille Digtsamling, der vakte Opmærksomhed, jeg sender Dem derfor denne; saa har De mine første lyriske Arbeider samlede; og inderlig vil det glæde mig om De i disse finder noget, der kan vinde Deres Bifald.

Overbringeren af Bogen, mit Brev og mine hjertelige Hilsener er en ung Lærd, en Søn af vor Bekjendte, lærde Biskop Erasmus Müller. Han reiser paa et kongeligt Stipendium Udenlands nogle Aar, for at uddanne sig i sit Fag, og bliver nogle Maaneder i Berlin. De vil vist alt ved en Samtale / med ham, kjende det aandrige og inderlige godmodige der strax udtaler sig hos ham. - Jeg anbefaler ham derfor paa det bedste, saa meget mere, da han ret glæder sig til, ved denne Leilighed, ved at bringe Dem min Hilsen, kan gjøre Bekjendtskab med en Digter, hvis aandelige Jeg, han alt længe har kjendt. -

Om eet eller to Aar, er der Muelighed i, at jeg atter kommer til at reise og kommer da til Berlin, hvor mit første Besøg skal gjælde Dem. - Min sidste Reise har jeg udgivet; den er i Maneer, som Baggesens Labyrinth; den har gjort Lykke her hjemme. I denne Vinter har jeg bragt en Dramatisk Behandling af Walter Skotts Roman: Bruden fra Lammermoor paa det kongelige Theater, hvor den blev modtaget med særdeles Bifald. Nu arbeider jeg, i Forening, med vor udmærkede Komponist Professor Weyse, paa en Opera, efter Romanen Kenilworth. Af mine originale Sager vil der i dette Efteraar udkomme fra min Haand et stort, lyrisk, dramatisk Digt om: Aarets tolv Maaneder. - Jeg skal have den Fornøielse at tilsende Dem et Exemplar. Bring Wilibald Alexis min inderlige Hilsen; jeg har i denne Vinter, første Gang læst hans Herbstreise, den har ret moret mig. - Deres Digt: "Betleren og Hunden" har jeg forsøgt paa at oversætte, det staaer i et af vore Maanedsskrifter.

Fra Etatsraad Ørsted mange Hilsener! - Glem ikke, mellem Deres mange Venner og Beundrere af Deres Muse Deres af Hjertet hengivne

H.C. Andersen.

E.S. Hils Deres gode Kone og de Smaae, dersom de endnu kan erindre "der baumlange Däne!"

[udskr:] Dem Wohlgeb. Herrn Professor Adalbert v Chamisso

Friedrichstraße No 235 in Berlin.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 357-59)

Den 18. Juli 1832

Kjære hr. Professor!

Først min hjertelige Tak og Hilsen for de behagelige Timer, de forskaffede mig under mit korte Ophold i Berlin forrige Sommer; dernæst min undskyldning, at jeg ikke skriver dette paa Tydsk; men De læser jo Dansk, og jeg vilde være i stor Forlegenhed, om jeg skulde skrive i noget andet end i dette mit Modersmaal, da jeg ikke har nogen Øvelse i de andre.

De glædede mig med at modtage et Exemplar af mine Digte: »Phantasier og Skizzer«, og jeg har til min stor Glæde seet deres fortræffelige Oversættelse af det lille Digt: »Spillemanden«, hvorfor jeg takker Dem meget. Danmark ligger lidt i en Afkrog, saa dets Digtere maae blive ganske ubekjendte, dersom de ikke selv see sig istand til at gjøre nogle aandelige Udvandringer til Nabolandene. - Tidligere end »Phantasier og Skizzer« udkom, gav jeg en lille Digtsamling, der vakte Opmærksomhed; jeg sender Dem derfor denne; saa har De mine første, lyriske Arbeider samlede; og inderlig vil det glæde mig, om De i disse finder Noget, der kan vinde Deres Bifald.

Overbringeren af Bogen, mit Brev og mine hjertelige Hilsener er en ung Lærd, en Søn af vor Bekjendte, lærde Biskop Erasmus Müller. Han reiser paa et kongeligt Stipendium udenlands nogle Aar, for at uddanne sig i sit Fag, og bliver nogle Maaneder i Berlin. De vil vist alt ved en Samtale med ham kjende det Aandelige og inderligt Godmodige, der strax udtaler sig hos ham. - Jeg anbefaler ham derfor paa det Bedste, saa meget mere, da han ret glæder sig til ved denne Leilighed, ved at bringe min Hilsen, at kunne gjøre Bekjendtskab med en Digter, hvis aandelige Jeg han alt længe har kjendt.

Om eet eller to Aar er der Muelighed i, at jeg atter kommer til at reise og kommer da til Berlin, hvor mit første Besøg skal gjælde Dem. - Min første Reise har jeg udgivet; den er i Maneer som Baggesens »Labyrinth«; den har gjort Lykke her hjemme. Af mine originale Sager vil der i dette Efteraar udkomme fra min Haand et stort lyrisk-dramatisk Digt om: »Aarets tolv Maaneder«. - Jeg skal have den Fornøielse at tilsende Dem et Exemplar. Bring Wilibald Alexis min inderlige Hilsen; jeg har i denne Vinter første Gang læst hans »Herbstreise«, den har ret moret mig. - deres Digt: »Betleren og Hunden« har jeg forsøgt paa at oversætte det staaer i et af vore Maanedsskrifter.

Fra Etatsraad Ørsted mange Hilsener! - Glem ikke mellem Deres mange Venner og Beundrere af Deres Muse Deres af Hjertet hengivne

H.C. Andersen.

E.S. Hils Deres gode Kone og de smaae, dersom de endnu kan erindre »der baumlange Dane!«

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter