Dato: 15. august 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk, engelsk.

[Latinske bogstaver, det hele skrevet af HCA.]

Lixmount, Triniti 15 Aug: 1847 [iflg. dagbog først sendt den 17.]

Dear friend I am in Scootland and very comfortable. I have peeped into the narrow closes of Edinburgh where Samuel Johnson meditated and where Walter Scott saught his impresssions of national characters. I have been [overstr: the vue]in one of the oldest ruins on the other side of the Fjorth in Fifeshire and breathed the air which inspired Burns in writing his songs. On Thursday I go to the highlands with a party of friends ant the Lord willing to Lock Logan but time unfortunately is but short as the German bookseller wants me at Lepsic in the beginning of September to peruse Ahasverus so as to get it printed for the next booksellers meeting; from Lipsic I go at once home to finish in the course of the winter the new novel which then you will have in translation next spring.

Mr. Hambro has been kind enough to promise to pass by your door to settle the business. I trust in you like in a friend and wish that you may prosper quite as much by our arrangement as myself, thus we may ever remain friends. Thousand thank for the happy days in Seven Oaks where on my return I will [at] least spend on Day. The kindest remembrences to all in your house, and ever

yours faytfully H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

[Aug: 1847.]

Kjære Ven!

Jeg er i Skottland, og i et velsignet hyggeligt Hjem hos den unge Hr Hambro! Jeg har kigget ind i Edinburgs snevre Stræder, hvor Samuel Johnson tænkte og hvor Walter Skott har manet sine Characterer frem; jeg har været i een af de skottske Ruiner paa den anden Side Fjorden og inddrukket et Billede som af Burns bedste Sange. Paa Torsdag følger jeg med den unge Hr Hambro til Høilandet og vil Gud, saa reiser jeg da op til Loc [overstr: Lomon] Logan; desværre maa jeg ile noget, da det er min tydske Boghandlers Interesse at jeg kommer til Leipzig i Begyndelsen af September for at gjennemlæse Ahasverus, at den kan komme / ud til Messen. Fra Leipzig reiser jeg da strax hjem og ender i Løbet af Vinteren den ny Roman, som De da skal faae i Oversættelse til Foraaret; Hofraad Hambro har været saa venlig at love mig at han vil kjøre op til Dem, naar han kommer til London og gjøre Sagen af; jeg giver mig med en Vens hele Tillid hen til Dem og Ønsker Deres Fordeel ligesaa inderlig som min egen! jeg [overstr: stoler] veed vi to ville alletider blive Venner! Tak for de kjære Dage i Seven Oaks, hvor jeg kommer igjen paa Tilbagereisen, selvom det kun bliver een Dag! send de hjerteligste / Hilsener til Alle i Deres Huus og tænk venligt paa Deres hengivne &

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 109-11)