Dato: 14. juli 1832
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

39. Fra E. Collin.

Kbhvn. d. 14 Julii 1832.

Min kjære Ven!

De seer, at jeg er temmelig flittig med at skrive Dem til; dog: idag kun et Par Ord: De 10 Rbd., som De har forlangt, følge hermed, det vil sige, naar De med denne Anviisning, som er Dem endosseret, henvender Dem i Amtstuenn faaer De udbetalt et Beløb af 16 Rbd. 94 b S. og C., hvoraf De selv tager de 10 R.; de øvrige 6 R. 94 b er De vel saa god at overlevere Cand. juris Paulsen; han veed nok Besked derom.

Paa Mandag reise Lovise og Augusta til Jylland. Paa Mandag 8te Dage reiser Theodor derover; jeg sidder omtrent ganske alene her i Kjøben­havn; dog jeg maa ikke klage, jeg har jo det Kjæreste her i Byen.

Ingeborg siger, at hun vil skrive Dem til, naar De vil meddele mig et skrivtligt Løvte til hende, at De aldrig lader noget menneskeligt Øie see hendes Brev.

Død og Pine! Klokken er mange!

Lev vel

Deres

E. Collin.

Bevidner Lind.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost