Dato: 22. juni 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: C. Molbech
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 22 Juni 1832.

Kjære Hr Justitsraad!

Herved tager jeg mig den ærbødige Frihed, at tilsende, Deres Høivelbaarenhed Texten til Syngestykket: "Festen paa Kenilworth" hvilket De veed Professor Weyse vil sætte Musik til; jeg har ladet ham høre hver Act for sig, og han er tilfreds med det Hele, og vil strax tage fat paa Kompositionen, saa snart han kan erholde det fra De høie Censorer. - De sagde mig, at det vilde være nok, at De læste Planen, som jeg ogsaa tog mig den Frihed at tilsende Dem; men Stykket selv er dog alletider bedre! - Da jeg i Dag reiser paa Landet, vover jeg at bede Dem, skriftligt, om De saa snart, De kan, vil lade Etatsraad Kirstein faae det, af hvem Weyse da vil erholde det og kunde begynde paa Arbeidet.

Med inderlig Hengivenhed og Høiagtelse

H. C. Andersen

E.S.

Før om to Aar, tør vi vist ikke vente at faae det fra Komponistens Haand, da han jo kun arbeider con amore, som det kan falde sig; desuden er det et betydeligt musikalsk Værk.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 789-90)