Dato: 12. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

189. Til E. Collin.

Erindrings Liste

Kjære Ven

De har faaet

200 Rdlr

fra Lorck erholder De 500 preusiske Daler O: 600 og nogle og treds, disse nogle og treds beder jeg Dem at gjemme og da give mig paa de 800 Rdlr et Criditiv, som lyder paa London og Paris; skulde nu Pengene fra Lorck ikke være komne til De er her igjen, er De dog saa god at sørge for Creditivet'ndash;(til senere at dække de manglende 600 ere følgende Midler.

et Halvaars Gage c: ............... 300.

fra Theatret rimeligviis ....... 100 Rdlr.

En Ring eier jeg af Værd

400 Rdlr altsaa i det mindste ... 200

............................................ 600.

Jeg sender Dem fra Glorup Manuscript af Ahasverus og af Romanen, først og fremmest, at det kommer i solide Hænder, da det er det eneste Manuskript, to Afskrifter tages.–Breve, som komme til mig fra Udlandet, medens jeg endnu er i Fyen, bedes om at blive sendt til mig der. Glorup, per Nyborg hos Excellensen Moltke-Hvidtfeldt.

H. C. Andersen.

Ved min Afreise til Udlandet overdrager jeg herved Hr: Justitsraad E. Collin i mit Navn at qvitere og modtage Alt hvad mig angaaer, som om det var mig selv.

H. C. Andersen.

Kjøbenhavn 12 Mai 1847.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost