Dato: 9. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Høegh-Guldberg
Sprog: dansk.

Min kjære, faderlige Ven!

De har igjen forgjeves været hos mig, De er gaaet de mange Trapper op, De har skrevet mig til, - jeg føler fuldkommen hvor god De er mig. De vil tro mig, naar jeg forsikkrer Dem det, at jeg ret ofte i den sidste Tid har bebreidet mig selv, at jeg ikke oftere kom til Dem og Deres, ikke bestemte en Aften, som De selv har sagt mig jeg kunde, men jeg er desværre, i Besøg og i Former, om det kan kaldes saa paa dette Sted, et Vane-Menneske, dog det vil ikke undskylde, derimod skal jeg rulle lidt mere op for mit eget Væsen; Jeg var hele Vinteren og endnu dette Foraar, - vistnok af den Svækkelse jeg leed sidste Sommer ved Heden i Syden - skrækkelig nervøs; hver Gang jeg har været ude en Aften, talt og været livlig, er jeg blevet saa mat, saa angrebet, - ja har hele / den efterfølgende Dag følt Mindelse deraf; derfor har jeg saa godt, som slet ikke taget mod nogen Aften Indbydelse; dem af mine Venner jeg saae oftest vidste det, og jeg er til disse kun kommet om Middagen. Nu vilde jeg imidlertid selv gjerne en Aften hjem til Dem, min kjære, ældste Ven; men da jeg selv skulde bestemme Aftenen, saa er denne altid blevet skudt ud, idet jeg er som alle nervøse Folk, strax føler sig angrebne naar de tænke paa, gid jeg nu ikke være svag! jeg er vis paa at De efter denne min Bekjendelse og Forklaring, ikke selv tvivler paa, at det ordenlig piner mig, jeg saa lidt har kunnet være hos Dem, og det endnu mere, da min Afreise er om tre Dage; jeg vil paa Torsdag først til Fyen, hvor jeg paa Glorup haaber i to Uger at samle Kræfter / til Reisen i Holland og England. Jeg træffer Deres Slægning Morgenstjerne, Kammerherren, i Haag, hører jeg, ham skal jeg vel hilse. -

Før jeg reiser kommer jeg naturligviis hjem og siger Lev vel. I September, vil Gud, er jeg atter i Danmark, og jeg haaber legemlig styrket, da kommer jeg flere Aftener til mine Kjære, mine ældste Venner, der altid dømmer mildest og bliver mig god!

Deres sønlig Hengivne

H. C. Andersen

Kjøbenhavn 9 Mai 1847

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 840-42)