Dato: 7. maj 1847
Fra: Hans Christian Ørsted   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

7. Maj 1847.

Min Kone og Datter beder Dem, ikke at forsmaae medfølgende Pung, men bruge den paa Deres Reise, til hvilken vi haabe at kunne næste Onsdag mundtligt bevidne Dem vore Lykønskninger, hvortil Ønskerne om en glad Tilbagekomst paa det Inderligste knytte sig.

Deres

H. C. Ørsted

Tekst fra: H.C. Andersens Hus