Dato: 3. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Kapitain-Lieutenant

C. Wulff.

næstkommanderende

Korvetten Valkyrien

paa Vandet udenfor

Byen.

Kjøbenhavn 3 Mai 1847.

Kjæreste Ven!

Jeg spiser i Dag hos Din Søster, og i det jeg træder ind i Stuen, hvo sidder i Sophaen? - Henny! - Hvad! raaber jeg: Spøgelse! Spøgelse!" - jeg føler paa ham, jo, det er Menneskebarnet. Han er endnu i Land, gaaer ombord iaften og strax flyver jeg til Skriverbordet og lader Pennen løbe, for at sige Dig et venligt god Dag! jeg trykker Din Haand paa det kjærligste og beder Dig ikke glemme

Din broderlige Ven

H.C.Andersen

E.S.

Giv lille Henny Indlagte.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus