Dato: 21. april 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 21 April 1847.

Min kjære søsterlige Veninde!

Jeg blev overmaade glad bevæget ved at see at De saa venligt tænkte paa mig, at et Arbeide til mig havde beskæftiget Dem! De kan tro jeg skønner derpaa!

I de sidste to Dage vilde jeg til Dem, men er blevet hindret derfra; i Dag skulde jeg Klokken eet til Glæser, jeg har skrevet en Operatext1706) for ham, den skulde jeg gaae igjennem, men Klokken blev halv fem før jeg kom derfra og da kunde jeg ikke, som min Hensigt var, gaae til Dem, De sad til Bords, før jeg gjør det samme, skriver jeg imidlertid nu med mit Bud disse Ord, for saaledes aandelig at trykke Deres Haand. Gud velsigne og glæde Dem. Imorgen haaber jeg at see Dem.1707 Deres broderligt sindede H. C. Andersen.

[Udskrift]

Frøken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus