Dato: 17. april 1847
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 119. Fra Henriette Wulff.

Løverdag Aften [17.4 1847].

Kjære Andersen!

Vil De ikke nok venlig modtage denne lille ubetydelige Pude, jeg har arbejdet til Dem, for at lægge Deres Hoved paa, naar De hviler Dem paa Deres Sopha. Her var jo Anledning til at sige meget om min Tak, for al den Glæde det Hoved og vel endnu meer det Hjerte der hører til, har skjenket mig saalænge jeg kan hudske tilbage; men det veed De jo altsam­men saa godt, at jeg ikke vil trætte Dem med at gjentage det. - Jeg haaber sikkert at Deres Tandpine lader Dem i Roe i denne Tid, at De er munter og tilfreds. Alle herhjemme hilse Dem paa det Allervenligste. - Som altid Deres hjertelig og søsterlig hengivne

Henriette Wulff.

[Udskrift]

Hr H. C. Andersen Ridder af flere Ordener

Hôtel du Nord.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost