Dato: 9. april 1847
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 118. Fra Henriette Wulff.

[9.4 1847?]

Tusind Tak kjære Andersen, for Deres venlige Billet1703) i Gaar Aftes og for Critikken,1704) som jeg læste højt for Alle til stor Glæde, Koch sagde paa sin egen Maneer: »det glæder mig sku inderligt at han bliver paaskjønnet som han bør«. At det glædede Ida og mig behøver jeg jo ikke at sige Dem. Deres portrait1705) ligner ikke gandske dog er der saa meget smukt i det, at jeg har den største Lyst til at være saa uhørt ubeskeden at bede Dem, om dersom kun De har de portraitter da at give mig Eet, eller sige mig det Land eller Sted hvor man kan faae dem. - Hvor det dog er tungt med den Tandpine, der plager Dem, men med Guds Hjelp haaber jeg at det er bedre i Dag.

Hvor dejligt at Dickens er af Deres Venner, ja det maatte jo være saa; jeg glæder mig umaadeligt til Deres Sammentræffen med ham, og at høre noget om hans Personlighed. Nok engang Tak for den venlige Tanke at lade os læse Bladet, som følger hermed tilbage. Gid vi dog snart maatte see Dem, og at De var fuldkommen rask. God Morgen kjære Andersen, Alle hilse hjerteligst.

À Vous de coeur Henriette Wulff.

Fredag Morgen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost