Dato: 8. april 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Torsdagmiddag! [8.4.1847].

Min kjære søsterlige Veninde!

igaar blev jeg snittet i Munden for Tand-pine, og den er da endelig gaaet over, jeg har i denne Uge lidt græsselig, derfor kom jeg ikke i Deres Gade, uagtet jeg særdeles længes efter at takke Dem for Deres kjære, hjertelige Brev.

Her sender jeg Dem en tydsk Kritik over min Biographie, lad mig faae den igjen, men lad Deres kjære Søster og Svoger ogsaa læse den. Idag fik jeg en lignende fra Sachsen, hvor, (er det ikke moersomt), jeg roses for min Beskedenhed, det havde jeg slet ikke ventet. Det har jeg aldrig hørt før og derfor fornøier det mig, thi jeg er bestemt ikke saa forfængelig, som jeg her hjemme har Ord for. Men hvad der maaskee vil more Dem mere at høre, jeg har i Dag ogsaa Brev fra Engeland, med en Hilsen fra »Dickens«, der vil være mellem mine Venner som modtage mig venligt i London! - Hils de kjære Søsterbørn!

Deres broderligt sindede

H. C. Andersen

i hast! om Forladelse.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus