Dato: 4. april 1847
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 117. Fra Henriette Wulff.

Søndag Formiddag [4/4 1847].

Kjære Andersen!

Jeg modtog nu Deres Eventyr, og i det jeg takker Dem ret hjertelig derfor, maae jeg sige Dem, hvormeget Deres venlige Errindring har glædet mig. Seer vi Dem ikke snart, at jeg muntlig kan sige Dem Alt dette. De to Eventyr jeg ikke kjendte, har jeg allerede læst, og kan umaadelig godt lide dem.1702) Denne Paaskedags-Eftermiddag skal højtideligholdes med at Henny med sin Barnestemme læser dem højt for os, det er den bedste for mig, næst efter at høre Digterens Egen læse dem! - De venligste og bedste Hilsner fra Alle herhjemme, men især fra den altid hjertelig og søsterlig

hengivne Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost