Dato: 14. marts 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 14 Marts 1847

Kjære Ven!

Det er rigtignok et temmeligt tykt Brev, at sende med Brevposten, jeg var ogsaa tilsinds at lade det gaae med Pakkeposten men da jeg frygtede at denne i dette slette Vei-Føre brugte 8 Dage før den kom til Leipzig foretrak jeg at sende det paa det hurtigste, da pe naturligviis iler med at faae alle fire Bind ud af Eventyrene. - "Nabofamilierne" har De jo faaet, ligesaa: "Den gamle Gadeløgte". - Skyggen skulde alt i Fredags været afsted, men Afskriveren var syg og havde saa godt, som intet færdig. Eduard Collin paatog sig da Arbeidet, De vil kjende hans Haandskrift, i det jeg selv i flere Dage har været særdeles lidende af Tandpine, har endogsaa maatte holde mig inde, som er det tydeligste Tegn paa Sygdom hos mig. Idag er jeg blevet skaaret for en Tandbyld, og føler mig mindre piint, men har noget Feber, saa at dette Brev bliver kort. Hils Deres kjære Kone, hendes Søster og Deres Svigerforældre! I næste Brev skal De høre hvad der lader sig arangere med den illustrerede Udgave af Eventyrene. Er Auerbach i Leipzig? Bestiller Gade noget, med Hensyn til min Operatext? Hils vore fælles Venner! Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Om 14 Dage kan jeg vel nu nok tænke paa at lade de tre sidste Eventyr trykke paa Dansk? Man længes her efter dem.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus