Dato: 22. november 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Sorøe d 22 Nov: 1861

Kjære Hr Professor

Tak for Deres venlige Brev og fordi De alt saa hurtigt gav mig Svar; jeg har underrettet Collin derom, som takkede derfor. Der er nu samlet en heel Deel! men til hvem det kommer, naar og hvorledes ved jeg ikke. I Studenterforeningen er der tegnet en heel Deel Bidrag, der saa vidt jeg veed ikke ere ubetydelige, de ville vist snart komme til deres Bestemmelse. Først skulde der have været en Concert, hvortil Christian Winter skrev en Cantate, til hvilken Weise vilde sætte Musik, men der blev intet af den Plan, det bliver nu Bidrag. Hvorfor jeg ellers i Dag skriver er angaaende en Summa, den ene af Collins Sønner, selv har samlet sammen i et Selskab han var, det er, troer jeg, noget over 50 Rbdlr, han har nu bedet mig, spørge Dem, naar jeg skrev Dem til, om ikke De vilde modtage dem fra ham, og tilstille Bredal disse, paa en Maade der ikke kunde fornærme ham, især da det er saa lidt. Vil De ikke nok det? De kjender jo personlig Digteren og vi troe derfor, at De bedst kan og vil gjøre det.

Hvad mig angaaer lever jeg legemtligt vel, med min Roman gaaer det meget fremad, jeg er selv tilfreds med det skrevne. Af Digte har jeg næsten ellers ingen skrevne i den sidste Tid, eet har jeg rigtignok begyndt paa:


Danske Digtere,

som jeg vil give Dem et Brudstykke af, der mangler endnu, Heiberg Haug, Evald, Guldberg og nogle flere, her ere de jeg har.


Adam Øehlenschlæger.

Du er et sjeldent Træ hvis Grene stige

Med Nordens Kraft, med Sydens Blomster-Flor,

Du hæver Danmarks navn i Kunstens Rige,

Din bedste Lov i Dine Værker boer.

----

B. S. Ingemann

Hvad Du sang ved grønne Bred,

Ved den blanke Vove,

Leve vil mens Kjærlighed

Boer i Danmarks Skove,

Psalmer tone fromt mod Sky

Over Gravens Høie,

Hjertets Blomster dufte bly

Som Violens Øie.

----

T. Thaarup

Hvor Rugen groer

Hvor Bøge skygge,

hvor danske Hjerter bygge

Din Sangfugl evig boer.

----

J. Baggesen

Henad den nøgne Kyst de Bølger trille

Forstaaer du, Vandrer deres dybe Chor?

"Der var en Tid, Korsør var meget lille,

Men Baggesen blev født, og den blev stor!"

----

C. Winter.

Hvor Skoven reiser sig bag Kjøbenhavn,

Du skar i Træet Dig Dit Digternavn.


Forfatteren til Gjengangerbrevene.

Man troede før, at Aander ei bare Formens Baand,

Du reiste Dig ved Former, kom, vandt og

svandt - som Aand.

-----

Dette være Dem en Prøve, jeg troer ellers at det om Baggesen er heldigst! hvorledes lever Deres gode Kone, hils hende ret hjerteligt fre mig, men see, nu er her ikke Plads for bare Vers, at snakke en Smule fornuftig prosa.

Deres inderlig hengivne

Andersen

[Udskrift:]

ST.Hr: Professor Ingemann

i Sorø

frit

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenh: den 22 Nov: 1831

Kjære Hr Professor

Tak for Deres venlige Brev og fordi De alt saa hurtigt gav mig Svar; jeg har underrettet Collin derom, som takkede derfor. Der er nu samlet en heel Deel! men til hvem det kommer, naar og hvorledes ved jeg ikke. I Studenterforeningen er der tegnet en heel Deel Bidrag, der saa vidt jeg veed, ikke ere ubetydelige, de ville vist snart komme til deres Bestemmelse. Først skulde der have været en Koncert, hvortil Christian Winter skrev en Kantate, til hvilken Weise vilde sætte Musik, men der blev intet af den Plan, det bliver nu Bidrag. Hvorfor jeg ellers i Dag skriver er angaaende en Summa, den ene af Collins Sønner, selv har samlet sammen i et Selskab han var, det er, troer jeg, noget over 50 Rbdlr, han har nu bedet mig, spørge Dem, naar jeg skrev Dem til, om ikke De vilde modtage dem fra ham, og tilstille Bredal disse, paa en Maade der ikke kunde fornærme ham, især da det er saa lidt. Vil De ikke nok det? / De kjender jo personlig Digteren og vi troe derfor, at De bedst kan og vil gjøre det.

Hvad mig angaaer lever jeg legemtligt vel, med min Roman gaaer det meget fremad, jeg er selv tilfreds med det skrevne. Af Digte har jeg næsten ellers ingen skrevne i den sidste Tid, eet har jeg rigtignok begyndt paa:


Danske Digtere,

som jeg vil give Dem et Brudstykke af, der mangler endnu, Heiberg, Haug, Evald, Guldberg og nogle flere, her ere de jeg har.


Adam Øehlenschlæger.

Du er et sjeldent Træ hvis Grene stige

Med Nordens Kraft, med Sydens Blomster-Flor,

Du hæver Danmarks navn i Kunstens Rige,

Din bedste Lov i Dine Værker boer.

----

B. S. Ingemann

Hvad Du sang ved grønne Bred,

Ved den blanke Vove,

Leve vil mens Kjærlighed

Boer i Danmarks Skove,

Psalmer tone fromt mod Sky

Over Gravens Høie, /

Hjertets Blomster dufte bly

Som Violens Øie.

----

T. Thaarup

Hvor Rugen groer

Hvor Bøge skygge,

hvor danske Hjerter bygge

Din Sangfugl evig boer.

----

J. Baggesen

Henad den nøgne Kyst de Bølger trille

Forstaaer du, Vandrer deres dybe Chor?

"Der var en Tid, Korsør var meget lille,

Men Baggesen blev født, og den blev stor!"

----

C. Winter.

Hvor Skoven reiser sig bag Kjøbenhavn,

Du skar i Træet Dig dit Digternavn.


Forfatteren til Gjengangerbrevene.

Man troede før, at Aander ei bare Formens Baand,

Du reiste Dig ved Former, kom, vandt og svandt - som Aand.

-----

Dette være Dem en Prøve, jeg troer ellers at det om Baggesen er heldigst! hvorledes lever Deres gode Kone, hils hende ret hjerteligt fre mig, men see, nu er her ikke Plads for bare Vers, at snakke en Smule fornuftig prosa.

Deres inderlig hengivne

Andersen

[Udskrift:]

ST. Hr: Professor Ingemann

i Sorø

frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 59-63)