Dato: 2. september 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

34. Til E. Collin.

Kjøbenhavn den 2 Sept: 1831.

Kjære Ven!

I Dag bliver det kun et Par Ord, De faaer fra mig, thi jeg sidder just med

en Correctur, der skal være færdig til i Eftermiddag; hvad ellers denne angaaer, kan De være saa temmelig rolig; (jeg hørte af Deres Fader i Dag, at De havde yttret nogen Forskrækkelse). – Min Vaudeville har Moel­beck døbt om til: Captainen fra Smyrna. – Hvad synes Dem? – Jeg har nu taget70 mig den ærbødige Frihed at slaae en Streg derover og kaldet den: Skibet. Det er en kjedelig Tittel nok men de skal da ikke have deres Villie i Alt, enhver vil da føle og see, at den maatte kaldes Qvarantainen. Theatret aabnedes iaftes med Bruden, der var propfuldt, og især en Mængde unge Mennesker, paa de spærrede Pladser; de kom alle sammen, da der aabnedes, for at lade dem see der; Axel Thorsen var i Uniform. De veed da hvilken udbredt Syge der graserer her i Sjæland? Der skal paa een Dag været begravet, 19 Mennesker, jeg tænker vi i Grunden allerede have Choleraen, men at det gaaer med den, som med Engelænderne, da de sidst71 vare her, at ingen ret troer det, før det er for sildigt. I denne Uge har jeg isinde at tage fat paa – en nye Tragedie; De skal næste Gang høre mere om den, men nu venter og haaber jeg først et ret hjerteligt Brev fra Dem

i hast!

Deres

Andersen.

Her har De eller[s] et Intermezze, af Reisen, paa Bloxbjerg.

Instrumenter paa Taarnet.

Vi ere froe, I ere froe,

Vi blæse og I brumme,

Saa faae vi af Fra-Djavolo,

Af Bruden og Den Stumme.

Chor.

Dolorem furca pellas ex,

Det kan jeg som en Lexe!

Jeg er en Hex, Du er en Hex,

Vi ere alle Hexe.

Fjeldblokken.

Dands kun, jeg ligger, som en Steen,

Kan ei min Glæde stamme,

– Men naar af jer er ikke een,

Er jeg endnu den samme.

Alferne.

Vi sidde her bag Blomstens Blad, –

Hvor deres Dands os more!

De bære sig saa klodsed' ad;

O Gud, hvor de er' store!

Elskeren.

Høit over Skyen staaer jeg her,

Dog Hjertet maa bekjende:

Jeg var dog Himlen mere nær,

Den Gang jeg var hos hende!

Chor.

Vi sætte Skjæbnen U for X,

Vi skal den nok corexe;

Jeg er en Hex, Du er en Hex,

Vi ere alle Hexe.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter