Dato: 4. oktober 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Oldenburg 4 October 1846

Kjære Ven!

Først imorgen reiser jeg herfra og da i een Svip til Kjøbenhavn; disse sidste Dage har jeg imidlertid benyttet til at gjennemlæse den tydske Udgave af min Harzreise, den er saa gjennemstreget, som De seer, at naar nu Digtene deri bliver bedre oversat og Sproget filet, den hele Bog kan godt gaae, som en ny, De behøver vist neppe at spørge Hr Genthe derom. - Fra Kjøbenhavn bliver det vel nødigt at den danske Udgave sendes, jeg skal tage den til Dem; i den gjør jeg nu ingen Bemærkninger, i det jeg haaber man holder sig ganske strængt til denne tydske og udelader hvert Ord, hver Sætning, jeg har udstreget. Det Hele svinder saaledes sammen til henved det Halve, det er derfor mit Ønske at i samme Bind kommer den lille Bog: Bertel Thorvaldsen. -

Skyggebilleder og Thorvaldsen ville udgjøre et Bind liig de andre. - Jeg hører vel snart fra Dem. Min sidste Paquet med "Die Glücksblume" har De vel faaet. Venlige Hilsener til Deres Kone, hendes Søster, til Bötcher og Gade.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus