Dato: 2. oktober 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Olivier von Beaulieu-Marconnay
Sprog: dansk.

[uddrag fra avisartiklen]

A. fortæller hjerteligt om sin glæde ved netop at have modtaget danebrogsridderordenen af den dnaske konge. Skriftligt meddelt ham paa rejsen. hans tilfredshed med Eventyrenes succes i England er ligesaa aabenbar. Kun er han besværet af lidt sygdom og en smule ked af, at han ikke kan overvære en teaterforestilling den paafølgende søndag i Oldenborg, hvor Goethes "Faust" skal gaae over Brædderne med en ny talentfuld Skuespillerinde i Gretchens Rolle.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost