Dato: 1. oktober 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjære Ven!

Oldenburg 1 October 1846

Her sender jeg Dem "Die Glücksblume", det er ikke tænkeligt at bruge denne Oversættelse; Reuscher maa i det mindste først gjøre den mere tro og Wolff give den en Beaanden af Poesie; dette er skrækkeligt lavet sammen.

Til Böttcher sender jeg her i Original og i min Oversættelse, et lille Stykke og nogle Digte, lad ham faae det snarest mueligt, da Gade skal sætte Musik dertil.

Imorgen reiser jeg til Hamborg og er da i næste Uge i Kjøbenhavn, der faaer jeg Brev fra Dem adresseret til Conferensraad Collin. Jeg skal snart sende "Digte" i Original og "tydsk" til Wolff.

Kongen af Danmark har været saa naadig at til dele mig Dannebrogs-Ridderkorset, jeg fik det igaar.

Hils Deres Frue og Svigerinde! Lev vel og tænk venligt paa Deres

meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus