Dato: 26. september 1846
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

188. Fra E. Collin.

Hr. Ridder maa til Takke tage

Med dette Brev, som blier saa kort,

Thi der er ingen Tid tilbage,

Saafremt at Brevet det skal bort.

Altsaa blev De Ridder! Endelig revned' de hængende Skyer!

Jeg arbeider flittigt paa Reenskrivningen. Kommer De snart, der ere dog enkelte Steder, som jeg gjerne vilde tale med Dem om; jeg har noteret disse, og de kunne derfor maaskee nok komme i Betragtning inden Trykningen; jeg er nu avanceret til det 43de Ark af mine og antager at der blive 70.

Kbhvn. 26 Sept. 1846.

Deres

E. Collin.

[Paaskrift af Jonas Collin: ]

Gratulerer! Brevet fra Ordenscapitlet med Ridderkorset, leges og Eedsformularen ligge hos mig, som sender medfølgende Baand.

Fader

C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost