Dato: 24. september 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Oldenburg 24 September 1846

Kjære Ven!

Da jeg formoder at De gjerne saa snart som mueligt ønsker om i Publicum en Prospectus, for mine Skrifter, saa iler jeg med at sende Dem hvad jeg i denne kan have at sige, jeg haaber at det Skrevne er ganske som De ønsker, selv sætter De nu Deres egen Tale til Folket. Jeg ønskede naturligviis gjerne at læse det Hele, før det kom ud, og da jeg bliver her i Oldenburg til den 3 October, saa kan jeg vel erholde samme, min Adresse er Oldenborg, (Grossherzogthum Oldenburg) bei Hofrath von Eisendecher; jeg beder Dem meget om De ogsaa da vil sende mig noget mere af Eduard Collins Manuscript af Biographien, (eller Reuschers). De var saa god at love mig det. Helst Eduard Collins, thi der kan jeg skrive ind i. Oversættelsen af "Die Glucksblume" har jeg gjennemlæst, men den er aldeles ubrugelig, det er det frygteligste platte Tydsk med "Beest" und "Schweiss" - det er hvad vi paa smukt Dansk kalder ækelt! - Jeg vil gjernme Manuscriptet til jeg her har faaet det næste fra Dem og da, før min Afreise, slaae Alt i een Pakke, i samme skal Bötger faae "Der Harfner" og nogle Digte, "Dansk" og "min Tydsk", hils ham. Josephson gav mig ved Afreisen en lille Sang, som han bad mig oversætte for sig paa Dansk, jeg lovede det og vilde alt fra Braunschweig sende ham den, men den er forsvundet for mig, ganske forsvundet, jeg er ganske ilde derved. Siig ham det! - Husker De mig med Portrættet og de to Digte i illustrirte Zeitung?

Og nu min hjerteligste Hilsen til Deres fortræffelige Kone; Tak for den behagelige Aften De og hun forundte mig; bring mig i venlig Erindring hos Deres smukke Svigerinde og naar De skriver Wolff til da hils meget og bed ham være flittig med de Digte han har fra mig. Deres hengivne

H. C. Andersen.

ES.

Ikke sandt, kjære Ven, De sørger for at mit Skrevne til Prospectus oversættes i et særdeles smukt Tydsk. Og jeg faaer det først at læse.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus