Dato: 12. september 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Løverdagaften [12. September 1846]

Kjære Ven!

Jeg føler mig ikke ganske vel, ellers var jeg allerede nu hos Dem, thi jeg længes efter at sige Dem god Dag, jeg har uendeligt meget at sige Dem, mange Ting til fælles Interesse der maa afhandles og paa Tirsdag har jeg allerede været her en Uge og vilde da afsted; i Weimar arbeidede jeg, i Jena blev jeg fem Dage i samme Øiemed og De skal see Frugterne deraf. - Ligesom jeg paa hele Reisen kun har aandet for at skrive Biographien; saaledes vil jeg hele Efteraaret og Vinteren kun have Virksomhed for den tydske Udgave; det er for denne ogsaa gavnlig jeg gaaer til Kjøbenhavn, hvor kun jeg kan samle de bedste af mine adspredte Digte.

Imorgen tidlig kommer Bötcher - hvorledes skriver han sit Navn? - jeg kan derfor ikke før opad Formiddagen komme til Dem, f Ex 11½ er De da hjemme.

Kan De ikke sende mig i Aften noget af Følgende:

Harfen der Skalden von Thomsen. Berlin.

Andersens Gedichte von Zeise. Kiel.

O.Z. - Forær mig et Exemplar af "Dresdner Zeitung" Nr l.

Jeg vil saa gjerne benytte hver Time. Venlige Hilsener til Deres Kone!

Lev vel og velkommen i Hjemmet!

Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Wolf reiste imorges til Dresden, jeg overdrog ham at gaae til Grahl og faae det i Orden med Portrættet.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus