Dato: 27. juli 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

172. Til Jonas Collin.Et Par Timer senere, end Brevet til Eduard !

Til Faderen !

Tak og atter Tak, at De skrev! De er dog den af dem Alle, som glæder mig med Brev! De læser vel hvad jeg har skrevet til Eduard og udretter nu for mig mit Andragende til Kongen, saa at jeg i Frankforth ganske vist har Tilladelsen at bære Ordenen. – De skriver mig til og jeg hører om De har faaet mit Brev fra Pyrenæerne, rimeligviis datteret Vernet 8 Juli. Hvad Barselstuen angaaer, da haaber jeg i dette Aar ei at trængetil Penge og saa er det jo ei værd at lade den trykke, især da det ikke er Comedie-Aarstiden. Siig mig ogsaa hvad jeg har faaet for »Hr Rasmussen«, om den Indtægt skriver De ikke et Ord. Faae at vide om Adler har modtaget mit seneste Brev fra Pyrenæerne. Hils Deres Børn paa det kjærligste! Min tydske Biographie har jeg nu sluttet, det er blevet et betydeligt Arbeide, jeg troer det vil interessere en Deel hjemme. Let har det ikke været at skrive sligt og omgaae alle Klipper, dog troer jeg at have styret ganske godt. Lev vel! Gud bevare Dem for os Alle hjemme,

Deres sønlig hengivne;

H. C. Andersen.

Kan der være noget i Veien for Antagelse af et Stykke hjemme der handler om Ulfeldt og Dina, naar det er ganske forskjelligt fra Øehlenschlægers? Vi have jo havt 3 forskjellige Stykker om Erik den Syvende. De veed at jeg længe før Øehlenschlæger tænkte paa Dina, men den Gang vilde Fred VI ikke at dette Stof kom paa Scenen, sagde Rantzau mig, jeg lagde det hen, Øehlenschlæger skrev sin Dina, men nu spøger min i mig igjen, – men jeg vil være Anonym!

Siig til Ingeborg, Louise, Lind, Augusta etc. at de som ikke af disse skrive mig til i Frankforth betragter jeg som daarlige Venner. Nu kan de gjøre hvad de vil! Jette Collin maa endelig fortælle mig om sin Reise, siig hende at naar hun skriver den, saa afbryder jeg hende ikke med at fortælle min, og det kunde blive Tilfældet naar vi mødtes.–

[I Marginen af første Side :] Vil De vende Bladet !

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter