Dato: 28. juni 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Marseille 28 Juni 1846

Kjære Ven!

forgjæves har jeg her paa Posten søgt efter Brev fra Dem; jeg er i den største Uro over de fra Neapel afsendte Breve hvori min Biographie var! har De ikke faaet disse? Det vilde være mig et svært Arbeide at skrive det fra ny igjen, jeg har kun løse Udkast, og hvad jeg sendte Dem var gjennemarbeidet; hele mit Ophold i Italien har jeg kun beskjæftiget mig dermed. Der mangler endnu "Slutningen", denne har jeg færdig, men vover ikke at kaste den saaledes ud i den vide Verden før jeg hører et Ord fra Dem. Det kan nu ikke skee før i Genf, men skriv mig der, uopholdeligt til, (Geneve en Suisse post restante) jeg venter at være der om 3 Uger; i Dag reiser jeg herfra til Spanien, uagtet jeg er meget angrebet af den italienske Reise og Opholdet i Neapel; Touren her til Marseille har ogsaa været meget stormfuld, jeg er halv syg, men ganske opgive Spanien kan jeg ikke!

Skriv nu endelig strax og siig mig hvad De har faaet eller ikke faaet; jeg er i Tydskland selv, vil Gud, sidst i August! hils nu Deres Kone og lille Datter og tænk venligt paa Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus