Dato: 31. maj 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

178. Til E. Collin.

Neapel den 31 Mai 1846.

Kjære Ven!

Her er nok en Ladning Biographie, Resten følger om en 14 Dage; den har taget mig megen Tid op, og det har været mig et Savn, at jeg ikke havde flere Optegnelser og Blade der ligge hjemme! imidlertid har mit Ophold ude, hvor den skjød frem, været mig til det Gode at jeg ligesom har staaet uden for alle Forhold og Indvirkninger; jeg troer det Hele er skrevet uforbeholdent, uden nogen Bitterhed mod Personer og at jeg i at skildre disse har, i faae Træk, viist en Slags Talent; Molbech og Deres Fader troer jeg saaledes ere characteristiske givne, hvad der staaer om min Ven Eduard, veed jeg ikke om De billiger, men naturligviis maa De være meget forsigtig med at strege noget ud. Det Hele er kommet i en Gydning, friskt, aabent og ærligt troer jeg.–Siig mig hvad Indtryk det gjør paa Dem og Deres Jette.–

Nu er De da hjemme i Danmark, har skottet til Italien og gjennem flyvet mit kjære Tydskland; det har gjort Dem og Deres Jette godt, gid vi havde mødtes derude! Hils Brødrene, Deres Fader og Deres Søster.

Deres broderlige Ven

H. C. A.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost