Dato: 10. marts 1846
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

171. Fra E. Collin.

Det var paatænkt, at sende Dem Bogen med dette Forslag, men nu gaaer Brevet med Posten; med Bager Albeck, som i næste Uge gaaer til Wien, sender jeg Bogen til Chr. Thyberg; dersom De endnu er i Wien, vil De faae den; hvis ikke, saa kan De vel undvære den.–Jeg har ikke læst Weis's indlagte Brev, men jeg kjender hans Idee, som Hartmann tiltræder. Det er virkelig mærkeligt, hvor W. interesserer sig derfor.–Iovergaars gik: »Konning Volmer og Havfruen« 5 Acts Drama; Ordet:»Danmark« forekommer 97 Gange deri; Løvenskjold har sat megen Musik dertil; det vil nok ikke gaae tidt; det er national?pathetisk.–Een Commission har jeg til Dem, hvis De kunde udføre den eller finde En, som kunde skaffe Oplysningen, nemlig i Wien Stadt Herrngasse No 253 hos I. N. Reithoffer at faae at vide, med hvilken Opløsning af Gummi elasticum (Kautschuk) Saalerne sættes fast paa Overstykket af Kaloscherne; dermed kunde jeg gjøre en Mand en stor Tjeneste.–Forresten besøger De vel Christian i Baden, hvortil gaaer Jernbane .... Alle hilse. Levvel!

Deres hengivne 10/3 46.

Liden Kirstin skal for i næste Uge.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost