Dato: 19. september 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Kjøb. 19/9 30.

Kiære Hr:Liunge!

Her tager jeg mig altsaa den Frihed at tilsende Dem en Subscriptions Plan, om De ikke nok tjener mig i, en Gang i denne Uge, at anmælde den i Kjøbenhavns Posten. De vil til Nytaar, naar De læser alle Digtene, vistnok finde at den hele Samling har en langt mere Dyb, philosophisk Grundtone end hvad jeg før har leveret; de færreste af Digtene ere komiske, men da de alvorlige ere afet større Omgang og det comiske mest egner sig her til Anmældelse i et Flyveblad, tager jeg mig her den Fornøielse at afskrive Dem et af de mindre af disse, der maaskee [overstr: ogsaa] vil have [overstr: størst] Interesse for Kjøbenhavnerne især, skjøndt Bogens Indhold ikke kan bestemmes efter dette.

Synes De om det, maaskee De da er saa god at lade det komme i Kjøbenhavnsposten, ved Anmældelsen af mine ”Phantasier og Skizzer”.

venskbeligst

Andersen /

[udskrift:]

Til Hr Udgiveren af Kjøbenhavnsposten i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 12, billed 6171-72)