Dato: 31. oktober 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Christian Ørsted
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 31 October 1845

Min kjære, faderlige Ven!

Ja, det Navn tør jeg vel nok skrive; thi det har De i mit Hjerte! Lev vel! Hils Deres Kone og alle Børnene! Jeg skriver Dem til fra Udlandet!

Hos Kongen og Dronningen var jeg da idag; De vare Begge meget venlige imod mig, og det glædede mig særdeles at faae Kongen at see, da jeg holder uendelig meget af ham.

Hvad De ventede, jeg havde faaet, og som vilde have glædet mig særdeles, fik jeg ikke; - det er vist glemt, og - jeg skulde nok ikke sige det - jeg er bedrøvet derved; thi det var ude et synligt Tegn paa min Konges Naade; jeg havde ønsket det paa denne Rejse. Lev vel!

Med sønlig Hengivenhed.

H.C. Andersen

E.S.Vil De takke den kjære Oehlenschlæger og hilse Koch!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjøbenhavn 31 October 1845'

Min kjære faderlige Ven!

Ja, det Navn tør jeg vel nok skrive; thi det har De i mit Hjerte! Lev vel! Hils Deres Kone og alle Børnene! Jeg skriver Dem til fra Udlandet!

Hos Kongen og Dronningen var jeg da idag; De vare begge meget venlige imod mig, og det glædede mig særdeles at faae Kongen at see, da jeg holder uendelig meget af ham.

Hvad De ventede, jeg havde faaet, og som vilde have glædet mig særdeles, fik jeg ikke; - det er vist glemt, og - jeg skulde nok ikke sige det - jeg er bedrøvet derved; thi det var ude et synligt Tegn paa min Konges Naade; jeg havde ønsket det paa denne Rejse. Lev vel!

Med sønlig Hengivenhed.

H.C. Andersen

E.S.Vil De takke den kjære Oehlenschlæger og hilse Koch!

[Udskr:]

Høivelbaarne Hr. Konferentsraad, Professor H. C. Ørsted i Studiestræde.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 58, 269-70)