Dato: 30. september 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Christian Ørsted
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 30. Sept. 1845

Min kjære faderlige Ven!

Her sender jeg Dem første Deel; læs idag lidt i Bographien; den er kun faa Blade; husk at jeg med taknemmeligt Sind skatter og føler, hvad De har været mig, hvad De er mig! maaskee kaster De endnu imorgen en Lys-Straale ind i mit Liv; gjør, hvad De selv finder rigtigt og værd! - min lille Hemmelighed, den, jeg nedlagde i Deres Bryst, veed jeg, hviler sikkert; Ingen, ikke Kongen, ikke Deres Kone, faaer at vide derom. - +) I denne Maaned, den femte, var det 26 Aar siden jeg første Gang, som fattigt Barn, kom til Kjøbenhavn; nu er jeg over 40 Aar, men mit Indre er ungt, som hos ham paa 20 Aar; vil Gud det, da kan jeg maaskee endnu skabe noget Mere; vise mig værd Deres faderlige Sind.

Lev vel!

Af mit fulde Hjerte

Deres taknemlige

H. C. Andersen

+) At H. C. Andersen havde skrevet lystspillet "Den nye Barselsstue".

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 267-68)