Dato: 9. september 1845
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Tirsdag 9de Sept. [1845]

Vi kom igaar fra Christiania og længes efter at see vor gode Ven Andersen der maaskee seer lidt til os hvis han imorgen gaaer til Ørsteds.

Deres søsterligt hengivne H. Hanck.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost