Dato: 8. juni 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

138. Til Jonas Collin. Nysø den 8 Juni 1845.

Til Faderen!

Tak for Deres Deeltagelse i Kjole-Sagen! tak for det livlige Brev;–jeg læste det tre, fire Gange igjennem, saa var det dog, som jeg talte lidt med Dem. Jeg sender her et Epistel til Eduard, men jeg har ikke forseglet det, da jeg vil bede Dem,i Tilfælde af, at Eduard ikke er i Byen, om De vil læse hvad jeg har skrevet til ham og De da besvare det, men saaledes at jeg kan faae Svaret senest paa Fredag. Igaar var jeg en Tour til Bregentved, Madms: Paape spurgte meget om Jonna og om hun ikke skulde paa Landet, om hun ved Landet forstod Bregentved, tør jeg ikke sige, men den Mening lagde jeg deri. Comtesse Maria og Julie bad mig sende Jonna Hilsener. De kan ikke troe hvor der er smukt i den bregentvedske Dyrehave, Træerne der ere anderledes store, end her tæt ved Nysø, og jeg veed ikke, jeg følte mig der, hos de mange venlige Børn, saa hyggelig! – Hvorledes har min kjære Theodor det! bring ham min Hilsen, tak ham for Besøget hos Fleron, det er Skade at jeg ikke har Theodor herude, forat han kunde sige mig at Kjolen var deilig – for saa var den deilig! Her ligger et lille Brev til Stampe [,] vil De give ham det, naar han kommer; Alle hjemme bringer De mine kjærlige Hilsener og et Par Stykker beder jeg Dem at sende hen til Linds og op til Gotliebs, men glem heller ikke at Jomfru Lassen faaer en Hilsen ellers fortjente jeg ikke den Kop gode Kaffe, jeg veed hun vilde skjænke til mig, der som jeg i dette Øieblik traadte ind i Havestuen. Lev vel !

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Hvad siger De om mit Portræt af Bærentsen, hvad sige de Andre?

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter