Dato: 31. maj 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

145. Til E. Collin.

Løverdagaften! [31/5 1845]

Min kjære, kjære Ven!

Jeg kom da i Dag til Dem'ndash;og borte var De og Deres Kone, borte fra os! nu maa jeg skrive, eller rettere lade Pennen gallopere, thi jeg er ikke færdig med at pakke ind; det er mod Midnat og jeg har en heel Deel at plage Dem med. Deres Kone lovede mig enengelsk Udskrift til Mary Howitt, den fik jeg ikke, nu sender jeg til Dem Brevet og Billedbog uden Billeder, som skal følge med, vil De være saa god at slaae et Omslag om disse to Ting og da skrive paa engelsk uden paa

Til Mistris Mary Howitt, Oversætterinde af Andersens Roman Improvisatoren, den er udkommet hos Bentley og hun er i London.

Bog og Brev i eet Omslag beder jeg Dem sende fra mig til Danquart, der har lovet mig at det skal blive besørget gjennem Legationen. Dernæst kommer Brevet til Hollænderen Van der Vliet, som jeg beder Dem sende ufrankeret til Haag; i denne Aften fik jeg 5 Portrætter fra Bærentsen, vil De tage eet af disse og lægge mellem to Stykker Pap og da sende det med Brevet til Hollænder[en]. Den tredie Pakke her følger med kommer deri mod op til mine andre Sager. Vil De bringe Stella Boye eet af mine Portrætter og gjemme de 3 andre. Hils Deres Kone!

Deres broderlig hengivne

H. C.Andersen.

E.S. Vil De rette Udskriften til Van der Vliet dersom den er ucorrect!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost