Dato: 18. maj 1845
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære Andersen

Min Kone befinder sig meget slet. Alle Børnene ere her. Kl 12.

Deres Collin.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus