Dato: 10. april 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøb: 10 April 1845

Kjære Hr. Professor

see her kommer jeg igjen med min Bouquet, fem friske Blomster, gid De maa synes om dem; jeg tænker "de røde Skoe" vil falde meest i Deres Smag, det Eventyr slutter sig ganske til de gamle Folke-Historier, "Elverhøi" er derimod mere et Fyrværkeri.

To nye dramatiske Arbeider have her vakt almindelig Opmærksomhed, "den nye Barselstue", en Baggatel der er moersom og uden Bitterhed pidsker til alle Sider, og "Kong Rene's Datter" et poetisk, psychologisk Drama, rundet og duftende som en smuk Rose. Begge Stykker skulle skrives sammen paa Søndag, jeg vilde ønske at De var her.

Man taler om at De og Deres Kone reise iaar til Rom; er det saa? / Den korteste Vei bliver da over Stetin, De veed, at man fra Kjøbenhavn naaer - over Stetin - Dresden i to Dage, og da kommer De altsaa her til Byen først. Hvorlænge vil De blive i Italien? Det var moersomt om vi kunne mødes iaar kommer jeg vel ikke, men næste Sommer er det rigtignok min Tanke at flyve over Italien til den afrikanske Kyst og Spanien.

See vi Dem herinde til Udstillingen? Der ere smukke Ting; Monumentet for Kong Fred: VI, der skal reises paa Skanderborg Bakke, finder De da ogsaa her, men stykkeviis.

I Mai ventes Kongen af Preusen; man siger at Bournonvilles nye Ballet Rafaello skal opføres i denne festlige Anledning.

Glæd mig snart med et lille Brev, hvori jeg hører om hvad Intryk Eventyrene have gjorte paa Dem og hvorledes det staaer med Reisen. Mine hjerteligste Hilsener til Deres kjære Kone, med inderligt Venskab

H.C. Andersen

/ [udskrift:] Digteren Hr Professor, Ridder B. S. Ingemann i Sorø

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 200-02)