Dato: 7. marts 1845
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Ca. 7. Marts 1845]

Her følger Oversættelserne kjære Andersen! men før Mandag faaer De det ikke bort Ageposten gaaer kun Mandag og Fredag . Tak, tusen Tak, for Fortalen, som jeg er lige saa fornøjet med, som jeg er misfornøjet med min egen Oversættelse af den. Viser De Collin den? Gjør det kjære Andersen! Jeg har været slet oplagt til denne Oversættelse og har afbrudt af Visiter og tildeels under disse maattet skrive paa den. Brevet er bedre, Oversættelsen af det, der har staaet i Bladet gik som ingen Ting, thi det lignede min egen Skrivemaade aldeles. Seer vi Dem snart at jeg mundtligt kan takke Dem for den Uleilighed De har havt for min Skyld. Jeg synes ikke Fortalen kunde være bedre og er hjertelig taknemmelig for den, kun maae jeg lee naar De siger at jeg pleiede Blomsterne ved O. B'ndash;s Stue858 , det fik jeg rigtignok ikke Lov til om jeg nok saa gjerne havde villet det var jo Tante Aus Teritorium. Den Aften jeg fik Fortalen var jeg ved Wörishøfers Dør859 men da jeg havde ringet og ingen kom saa tænkte jeg det skulde saa være og gik hjem igjen. Alt hvad jeg har skrevet siden jeg kom til Kjøbh. er slet og Oversættelsen af Fortalen ogsaa Gud hvor det er kjedeligt.

Deres andet Brev kan jeg oversætte naar De vil.

Deres søsterlig hengivne H Hanck.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost