Dato: 8. februar 1830
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

8. Fra E. Collin.

Iaftes hos Wiborgs blev det aftalt, at Aftenunderholdningen skulde være paa Søndag Aften; altsaa maa De ikke love Dem ud til den Aften; desuden maae De see at have Prologen, saavidt mueligt, færdig til i Mor­gen, naar De kommer til Os, da jeg efter Aftale skal fremsige den, som Regisseur, og jeg desuden har meget Andet at bestille; Prøver skulle vi ogsaa have; alt det Nærmere derom faaer De at vide imorgen hos mig. See at faae at laane hos Liebe imorgen: den paadigtede Galskab, da jeg skal bruge i Epilogen deraf.

A propos: Da De sagtens har hørt, at Folk have snakket saameget om I vore foregaaende Løier ibidem og forsynet det med behørigt Supplement, saa maa De endelig vogte Dem for at tale derom til nogensomhelst.

Deres

Kbhvn. d. 8. Febr. 1830.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost