Dato: 20. januar 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøb 20/1 30

Kjære Hr Professor.

I de første Dage af Aaret var jeg hos Deres Svigerfader for at hilse paa Dem og Deres gode Kone, da jeg nok formode, at De var herinde i Julen; jeg havde udsat min Vesit saa længe, for at jeg kunde bringe Dem mine Digte med, men da jeg nu kom, var De alt i Sorø, derfor maa jeg nu plage Dem med mine slemme Runer. Jeg har ret glædet mig til mundtligt at tale med Dem, der var saa meget jeg vilde meddele Dem, saa meget jeg vilde tale med Dem om. Sidste Sommer var mig een af de interesanteste i mit Liv, jeg gjorte en Tour med Dampskibet til Møen, havde saagar en Storm underveis og laae Natten over paa Søen; jeg var i Vordingborg og Nestved, og opholdt mig hele 3 Uger i Fyhn, og 3 Uger her i Sjælland ved Tiissøe; af smaae Digte der fremkom ved disse Vandringer finder De mellem Digtene disse 1) Graat-Veir. 2) Vandrer Liv. 3) Klintekorset paa Møen, 4) Moderen med Barnet. 5) Aftenlandskab; af hvilke jeg anseer: Graat-Veir for at være det bedste, men det maa det sagtens være, da jeg havde det næsten daglig for Øie. Efterat jeg kom tilbage til Kjøbenhavn, tog jeg i October min Examen philologicum og 14 Dage derefter philosophicum med et meget godt laudabilis; i det hele taget er jeg større Philosof end Philolog, efter Examen at dømme, thi til philosophicum fik jeg laudabilis for hver enkelt Ting, derimod havde jeg 3 Hauder til philologicum; altsaa begge Examiner tilsammen 3 Haud illaudabilis og 6 laudabilis; altsaa fortjener jeg jo ingen Skjænd for mine Sommer-Udflugter. For Øieblikket beskjeftiger jeg mig allene med Historie for at samle Materialer til min Roman, paa selve hvilken, jeg ikke saa snart tager fat. Til Sommer vil jeg besøge Jylland og de Steder i Fyen, der kan have historisk Interesse for mig med Hensyn til Romanen. Oldgranskeren Vedel Simonsen har tilsendt mig ret herlige Bidrag, og lovet mig flere, som vist vil gavne mig meget. - Dersom jeg kan slippe for at exercere i Sommer, (thi De veed, at jeg kan staae for Skud) flagrer jeg strax ud paa Landet; en 14 Dage opholder jeg mig paa Nørager, det er kun 3 Mile fra Sorø, og jeg har da megen Lyst til en Dag at hoppe ned til Dem, - gid at De saa bare ikke er hoppet ind til Byen! Vil De nu gjøre mig den Glæde, at læse min lille Bog igjennem, og tillader Tiden Dem det, da haaber jeg, ved Leilighed, at see et Brev fra Dem; men foruden denne Bøn har jeg endnu en anden, og det ikke allene til Dem, men ogsa til Deres gode Kone, at jeg hørere Deres Mening om et og andet i den, selv om De ikke synes om Digtene. Nu lev vel! - Hils Deres Kone!

Deres af Hjertet hengivne

Andersen

glædeligt Nytaar!

hermed en Bog - ved Godhed

Min Ad:

H.C. Andersen cand philos store Kongensgade 33, 3 Sal.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøb 20/1 30

Kjære Hr Professor.

I de første Dage af Aaret var jeg hos Deres Svigerfader for at hilse paa Dem og Deres gode Kone, da jeg nok formode, at De var herinde i Julen; jeg havde udsat min Vesit saa længe, for at jeg kunde bringe Dem mine Digte med, men da jeg nu kom, var De alt i Sorø, derfor maa jeg nu plage Dem med mine slemme Runer. Jeg har ret glædet mig til mundtligt at tale med Dem, der var saa meget jeg vilde meddele Dem, saa meget jeg vilde tale med Dem om. Sidste Sommer var mig een af de interesanteste i mit Liv, jeg gjorte en Tour med Dampskibet til Møen, havde saagar en Storm underveis og laae Natten over paa Søen; jeg var i Vordingborg og Nestved, og opholdt mig hele 3 Uger i Fyhn, og 3 Uger her i Sjælland ved Tiissøe; af smaae Digte der fremkom ved disse Vandringer finder De mellem Digtene disse 1) Graat-Veir. 2) Vandrer Liv. 3) Klintekorset paa Møen, 4) Moderen med Barnet. 5) Aftenlandskab; af hvilke jeg anseer: Graat-Veir for at være det bedste, men det maa det sagtens være, da jeg havde [overstr: s] det næsten Daglig for Øie. Efterat jeg kom tilbage til Kjøbenhavn, tog jeg i October min Examen philologicum og 14 Dage derefter philosophicum med et meget godt laudabilis; / i det hele taget er jeg større Philosof end Philolog, efter Examen at dømme, thi til philosophicum fik jeg laudabilis for hver enkelt Ting, derimod havde jeg 3 Hauder til philologicum; altsaa begge Examiner tilsammen 3 Haud illaudabilis og 6 laudabilis; altsaa fortjener jeg jo ingen Skjænd for mine Sommer-Udflugter. For Øieblikket beskjeftiger jeg mig allene med Historie for at samle Materialer til min Roman, paa selve hvilken, jeg ikke saa snart tager fat. Til Sommer vil jeg besøge Jylland og de Steder i Fyen, der kan have historisk Interesse for mig med Hensyn til Romanen. Oldgranskeren Vedel Simonsen har tilsendt mig ret herlige Bidrag, og lovet mig flere, som vist vil gavne mig meget. - Dersom jeg kan slippe for at exercere i Sommer, (thi De veed, at jeg kan staae for Skud) flagrer jeg strax ud paa Landet; en 14 Dage opholder jeg mig paa Nørager, det er kun 3 Mile fra Sorø, og jeg har da megen Lyst til en Dag at hoppe ned til Dem, - gid at De saa bare ikke er hoppet ind til Byen! Vil De nu gjøre mig den Glæde, at læse min lille Bog igjennem, og tillader Tiden Dem det, da haaber jeg, ved Leilighed, at see et Brev fra Dem; men foruden denne Bøn har jeg endnu en anden, og det ikke allene til Dem, men ogsa til Deres gode / Kone, at jeg hørere Deres Mening om et og andet i den, selv om De ikke synes om Digtene. Nu lev vel! - Hils Deres Kone!

Deres af Hjertet hengivne

Andersen

glædeligt Nytaar!

Min Ad: H. C. Andersen

Cand: philos

store kongensgade 33

3 Sal.

/

S.T.

Hr Professor Ingemann

i Sorø

hermed en Bog - ved Godhed

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 28-31)