Dato: 19. september 1844
Fra: A. E. Boye   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Høistærede Ven! Det udførligste, jeg har skrevet om Holberg, i en række af Hefter af Molbechs Maanedsskrift Athene, under Titlen: Fragmenter over Holberg, kan jeg desværre ikke finde Pakken I gaar haaber jeg De har faaet Deres

Hengivenste Boye

I de herved følgende Svar & Bemærkninger mangler endnu adskilligt, men nu er Tiden udløbet.

Tekst fra: Solveig Brunholm