Dato: 1. august 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Bastholm
Sprog: dansk.

Nørager den 1ste August 1829.

Kjære Hr Pastor Bastholm!

I Løverdags Nat kom jeg med Pasten til Slagelse,, men mit Ophold der var saa kort, at jeg ikke fik den Fornøielse at gjøre Dem en Vesit og medbringe en Afskrift af det be­lovede Digt: Det døende Barn. Jeg sender Dem det derfor her, fra mit Opholdssted paa Nørager, hvor jeg endnu bliver en 8 Dage. I Fyen morede jeg [mig] meget, ag fik en Deel Oplysninger til min Roman,og hvad der endnu var det heldigste, jeg lærte at kjende Professor Wedel Simonsen, der lovede mig en star Deel Bidrag, som han maan­lig vilde tilsende mig. De har formodentligt seet i Kjøbenhavns Posten, at jeg arbeider paa dette Værk, og jeg er ret tilfreds ved, at de har anmeldt det, ja jeg vilde endogsaa gjerne bede Dem, dersom De ikke alt har gjordt det, at be­røre det, thi saa bliver det mere bekjendt, og jeg har da mindre at frygte for at Andre skulle benytte det samme Emne medens jeg arbeider der paa. ­

Det bliver egentligt ikke en comisk Roman, men snarere en Skildring af den Tids Begivenheder, Sæder ag Skikke, hvori, især Almuen, mange Stæder vil træde comisk op. Helten bliver den lille Dværg der var hos Christian II paa Sønderborg, og Ramanen vil alt begynde under Kang Hans, og først ende ved Slutningen af Grevens Feide. Af historiske Personer fremtræder især Christ: II, Elisabet, Biskop Jens Andersen Beldenak, Hans Tausen, Otte Porsfeldt paa Næs­byhoved, Hr. Mikkel i Odense, Sigbrit, Dyveke, Jahan Rant­zau, Doctor Bombastus Theophrastus, Skipper Clemen, Grev Christaffer af Oldenborg, Præsten Hans Madsen, Didrik Slaghæk, Torben Oxe, Erkebisp Erik Valkendorf, Ambrosius Bogbinder, Frederik 1ste og Christ III - Før om 2 Aar bli­ver det Hele neppe færdig og jeg er overbeviist om, at bliver dette ikke godt, saa vil jeg aldrig kunne levere noget.

Dersom De vil afbenytte mit Digt i Deres Avis, er det ganske til Deres Tjeneste.

Nu lev vel, glem mig ikke! stedse

Deres inderlig hengivne

Andersen.

Min Adresse er

i store Kongensgade No. 33 - 3 Sal

i Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus