Dato: 18. november 1828
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 5. Fra Henriette Wulff.

Søe-Cadet-Academiet51 d 18de Novem: 1828.

Gode Andersen!

De kan troe jeg forundredes ikke lidet, ved at modtage Deres Epistel,52 i dette Øjeblik. Jeg troer sandelig der er faret nok

en liden Djævel i Dem, foruden den rimende,53 og jeg iler derfor med, jo før jo heller at drive den ud af Dem. Jeg haaber det skal lykkes mig; naar jeg forsikre Dem at Marquise Posa54 har her handlet gandske og aldeles egenraadet

(maaskee et nyt Ord men her meget passende). Det er vel sandt, at hun undertiden faaer den Ordre at nægte os hjemme, naar enten Een ikke er vel, eller huuslige Forretninger forhindre i at tage mod sine Venners Besøg. Dette er jeg nu vis paa De finder gandske rimeligt og almindeligt. Det har nu maaske engang hændt sig at De er smuttet fra hende naar hun har haft en saadan Befaling, og føler sig fornærmet som dygtig Dørvogterske; og har af sin egen gode Villie og Dumhed

digtet Dem noget for, som De nu, naar De har læst dette, maae have Overbærelse med, da hendes Pegasus kun har et ubetydeligt Rum at udsprede sine Vinger i, nemlig Porten; og i Alvor, gode Andersen! maae De ikke troe andet, end at det stedse vil være os kjært at see Dem som før; saa ofte Deres Tid tillader Dem det, og De føler Lyst dertil. ­-

Jeg venter i Morgen eller snarest muligt at see Dem, og lad mig endelig see hvad De har af Deres Vaudeville.55

Med venlige Hilsner fra Moder er

jeg Deres meget hengivne Jette Wulff

E: S:

Dersom jeg ikke havde forsvoret aldrig at bruge Efterskrift skulde jeg fortælle Dem en glædelig Nyhed, men da jeg stedse bliver mine Principer troe, kan jeg jo ikke.

[Udskrift]

S. T. Herr Studiosus Andersen.

Forfatter til adskillige smaa Djævle.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Søe-Cadet-Academiet d 18de Novem: 1828.

Gode Andersen!

De kan troe jeg forundredes ikke lidet, ved at modtage Deres Epistel, i dette Øjeblik. Jeg troer sandelig der er faret nok en liden Djævel i Dem, foruden den rimende, og jeg iler derfor med, jo før jo heller at drive den ud af Dem. Jeg haaber det skal lykkes mig; naar jeg forsikre Dem at Marquise Posa har her handlet gandske og aldeles egenraadet (maaskee et nyt Ord men her meget passende). Det er vel sandt, at hun undertiden faaer den Ordre at nægte os hjemme, naar enten Een ikke er vel, eller huuslige Forretninger forhindre i at tage mod sine Venners Besøg. Dette er jeg nu vis paa De finder gandske rimeligt og almindeligt. Det har nu maaske engang hændt sig at De er smuttet fra hende naar hun har haft en saadan Befaling, og føler sig fornærmet som dygtig Dørvogterske; og har af sin egen gode Villie og Dumhed

digtet Dem noget for, som De nu, naar De har læst dette, maae have Overbærelse med, da hendes Pegasus kun har et ubetydeligt Rum at udsprede sine Vinger i, nemlig Porten; og i Alvor, gode Andersen! maae De ikke troe andet, end at det stedse vil være os kjært at see Dem som før; saa ofte Deres Tid tillader Dem det, og De føler Lyst dertil. ­-

Jeg venter i Morgen eller snarest muligt at see Dem, og lad mig endelig see hvad De har af Deres Vaudeville.

Med venlige Hilsner fra Moder er

jeg Deres meget hengivne Jette Wulff

E: S:

Dersom jeg ikke havde forsvoret aldrig at bruge Efterskrift skulde jeg fortælle Dem en glædelig Nyhed, men da jeg stedse bliver mine Principer troe, kan jeg jo ikke.

[Udskrift]

S. T. Herr Studiosus Andersen.

Forfatter til adskillige smaa Djævle.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus