Dato: 5. november 1828
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

1 Til E. Collin.

[5/11 1828]

Kjære Collin

Fru Buchwald hos Dronning[en] havde halvveis lovet mig en Billiet til imorgen, men da jeg først efter Examen bad hende derom, faaer jeg nu ingen og kommer der altsaa ikke, dog et Forsøg, skjøndt det vist neppe hjelper, vil jeg dog forsøge; der skulde vel ikke en ædel Sjæl, af dem Deres Hr: Fader har skaffet til, være bliven syg eller deslige, saa at jeg kunde faae den, det vilde være mig en uhyre Glæde at komme der.

Lev vel

Deres forbundne

Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost