Dato: 3. februar 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Gunder Adler
Sprog: dansk.

Kjøb: 3 Februar 1844]

Hr Geheime-Etatsraad!

De vil tilgive mig at jeg atter begynder paa et Thema, som jeg for nogle Maaneder siden [Brev] tillod mig mundtligt, og skriftligt at besvære Dem med, nemlig Frøken Hancks Ansøgning, den er saa keitet bleven afleveret til Portneren at den rimeligviis ikke er kommet i Kongens Hænder, eller som Deres Velbaarenhed troede, forkommet ved Hans Majestæts Afreise. Nu har hun skrevet en ny og i Haab, at min ubetydelige Bøn kunde udvirke noget [noget] hos Dem Hr Geheime-Etatsraad, bedet mig afgive den til Dem, da faaer Kongen den sikkert! De har selv kjendt hendes fortræffelige Forældre og den gamle dygtige Bedstefader, vær hende derfor god og giv hendes Bønskrift til Kongen; hun er en Pige med Aand, som hendes to Romaner vidne om, (Tante Anna og en Skribentindes Datter), hun er en fortræffelig Pige og meget svag, saa at en Smule Solskin fra Kongens Naade vilde ret vederqvæge hende de faae Livs Dage jeg troer hun har.

I Haab at De tilgiver mig min Paatrænghed for Andre har jeg vovet dette Skridt.

altid Deres ærbødigst

hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm