Dato: Oktober 1826
Fra: H.C. Andersen   Til: Anne Leth Jürgensen, f. Bruun
Sprog: dansk.

Helsingør (formodentlig October) 1826.

Gode Madam Jürgensen.

Jeg havde glædet mig til at. tale med Dem i denne lille Ferie, men MEISLING er med Kone og Børn taget til Byen, og saa ønskede han, at jeg blev i Huset og altsaa maa jeg nu Undvære den Fornøielse til Julen. Jeg har i den sidste Tid igjen været i mit Lune à la Werther, men nu er jeg igjen fornøiet og rolig; jeg er da ogsaa ret et forunderligt Væsen, blæser Vinden blot en Smule skarp, saa faaer jeg strax Vandet i Øinene, skjønt jeg vel veed, at Livet ikke kan være en evig Maidag. I mit mørke Lune skrev jeg engang medfølgende lille Digt, som De ikke kjender, jeg troer ei det er uheldigt, men hvad siger nu De? Tjen mig i, at ingen Fremmede seer det. Vinteren kommer med stærke Skridt, og Dag for Dag mærker jeg nok, at Helsingør ligger Nordpolen nærmere end Slagelse, ja nærmere end Kjøbenhavn; thi jeg kan mærke, hvor de skjærende Vinde komme fra Nordens Iisbjerge, og jeg flytter mig derfor paa min Stol efter Solen, ligesom Fluerne i mit Værelse. Alt seer saa efteraarsagtigt ud, den kjedsommelige Taage begynder, og det upoetiske Regnveir har idag løst Kulden af.

Jeg længes ret efter at tale med de mange gode Mennesker i Kjøbenhavn, Breve faar jeg jo vel, men det er jo kun at see Skyggebilleder imod levende Personer. Gid De nu maa kunne læse min Klo, thi jeg skriver elendigt veed jeg nok. Det lille Digt vil jeg nu skrive Dem her paa den anden Side.

[Herefter følger Digtet Det døende Barn]

Hovedexamen er

gaaet godt.

Deres taknemlige

Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Helsingør (formodentlig October) 1826.

Gode Madam Jürgensen.

Jeg havde glædet mig til at. tale med Dem i denne lille Ferie, men Meisling er med Kone og Børn taget til Byen, og saa ønskede han, at jeg blev i Huset og altsaa maa jeg nu udvære den Fornøielse til Julen. Jeg har i den sidste Tid igjen været i mit Lune ala Werther, men nu er jeg igjen fornøiet og rolig; jeg er da ogsaa ret et underligt Væsen, blæser Vinden blot en Smule skarp, saa faaer jeg strax Vandet i Øinene, skjønt jeg vel veed, at Livet ikke kan være en evig Maidag. I mit mørke Lune skrev jeg engang medfølgende lille Digt, som De ikke kjender, jeg troer ei det er uheldig, men hvad siger nu De? - Tjen mig i, at ingen Fremmede seer det. - Vinteren kommer med stærke Skridt, og Dag for Dag mærker jeg nok, at Helsingør ligger Nordpolen nærmere end Slagelse, ja nærmere end Kjøbenhavn; thi jeg kan mærke, hvor de skjærende Vinde komme fra Nordens Iisbjerge og jeg flytter mig derfor paa min Stol efter Solen, ligesom Fluerne i mit Værelse. - Alt seer saa efteraarsagtigt ud, den kjedsommelige Taage begynder og det upoetiske Regnveir har idag løst Kulden af. -

Jeg længes ret efter at tale med de mange gode Mennesker i Kjøbenhavn, Breve faar jeg vel, men det er jo kun at see Skyggebilleder imod levende Personer. - Gid De nu maa kunne læse min Klo, thi jeg skriver elendig veed jeg nok. Det lille Digt vil jeg nu skrive Dem her paa den anden Side. - /

Det døende Barn.

#

Moder jeg er træt nu vil jeg sove,
Lad mig ved dit Hjerte slumre ind,
Græd dog ei, det maa du først mig love
Thi din Taare brænder paa min Kind.
Her er koldt, og ude Stormen truer,
Men i Drømme der er Alt saa smukt,
Og de søde Engle-Børn jeg skuer,
Naar jeg har det trætte Øie lukt.

#

Moder! seer du Englen ved min Side?
Hører du den deilige Musik?
See, han har to Vinger, smukke, hvide,
Dem han sikkert af vor Herre fik?
Grønt og Guul og Rødt, for Øiet svæver,
Det er Blomster Engelen udstrøer -
Faaer jeg ogsaa Vinger mens jeg Lever,
Eller, Moder, faaer jeg naar jeg døer?

#

Hvorfor trykker saa du mine Hænder?
Hvorfor lægger du din Kind til min?
Den er vaad, og dog som Ild den brænder,
Moder, jeg vil altid være din.
Men saa maa du ikke længer sukke,
Græder du, saa græder jeg med dig. -
O jeg er saa træt! – maa Øiet lukke –
– Moder – see! nu kysser Englen mig!!!

Vil De hilse Deres Børn ret hjertelig fra mig, nu lev vel, glem ikke Deres taknemlige

[hjørne afrevet: Andersen]

Hovedexamen er gaaet godt.

Helsing[øer] /

[Udskrift:] Til velædle Hofuhrmager-Enke Madam Jürgensen Østergade No 77. i Kiøbenhavn ved Godhed.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 7, billed 6163-66)