Dato: 16. november 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Orla Lehmann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16 Nov. 1843.

Kjære Ven!

Da "Selskabet for Trykkefrihedens Rette Brug" fremtraadte, var jeg een af de første, der lod sig indmelde; Selskabet udviklede sig til et stort Legeme, der endnu hver Fredag indsender sin Bulletin "Folkebladet", der viser os at det endnu ikke er skrinlagt, jeg gik ud derfra med den inderligste Ulyst til "Selskabs-Livet". Det skandinaviske Samfund har derimod en egen Interesse for mig, men da jeg ikke var strax traadt ind ved dets Stiftelse, besluttede jeg at vente nogen Tid, for at see, hvorledes det ret aabenbarede sig, om dets Virksomhed var beslægtet med den Aand, der rører sig i mig, og om jeg der kunde være til nogen Nytte.

Denne min første Beslutning vil jeg endnu en kort Tid blive ved, og da haaber jeg, at ikke blot Du vil indmælde mig, men de Andre ogsaa optage mig. Imidlertid, som fri, er jeg i Alt hvad jeg kan til Selskabets Tjeneste, det har ganske at byde over mine Kræfter.

af ganske Hjerte

din hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjøbenhavn den 16 Nov. 1843.

Kjære Ven!

Da "Selskabet for Trykkefrihedens Rette Brug" fremtraadte, var jeg een af de første, der lod sig indmelde; Selskabet udviklede sig til et stort Legeme, der endnu hver Fredag indsender sin Bulletin "Folkebladet", der viser os at det endnu ikke er skrinlagt, jeg gik ud derfra med den inderligste Ulyst til "Selskabs-Livet". Det skandinaviske Samfund har derimod en egen Interesse for mig, men da jeg ikke var strax traadt ind ved dets Stiftelse, besluttede jeg at vente nogen Tid, for at see, hvorledes det ret aabenbarede sig, om dets Virksomhed var beslægtet med den Aand, der rører sig i mig, og om jeg der kunde være til nogen Nytte.

Denne min første Beslutning vil jeg endnu en kort Tid blive ved, og da haaber jeg, at ikke blot Du vil indmælde mig, men de Andre ogsaa optage mig. Imidlertid, som fri, er jeg i Alt hvad jeg kan til Selskabets Tjeneste, det har ganske at byde over mine Kræfter.

af ganske Hjerte

din hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Statens Privatarkiver (H.C. Andersen Breve), Rigsarkivet

Kjøbenh: 16 Nov. 1843.

Kjære Ven!

Da "Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug" fremtraadte, var jeg een af de første, som lod sig indmelde; Selskabet blev et stort Legeme, der endnu hver Fredag udsender sin Bulletin, under Navn "Folkebladet", der viser at det endnu ikke er skrinlagt! jeg blev tidlig kjed deraf, ja fik endogsaa en Slags Ulyst for "Selskabs Livet". Det skandinaviske har derimod en ganske egen Interesse for mig, men jeg havde besluttet ikke at træde derind før jeg saae hvorledes det ret aabenbarede sig, [overstr: Du sagde derimod igaar at jeg ved at træd ind. dette og om jeg er, som du igaar sagde det, kunde være til mere Nytte, end det at give mine fire Rigsdaler].

Denne Beslutning som sprang af min Øieblikkelige Følelse og da denne altid har været min bedste Fane, vil jeg blive ved den og /see en kort Tid an om Selskabets Virksomhed er beslægtet med den Aand der rører sig i mig, og naar det, som jeg troer er Tilfældet, da bede Dig indmælde mig og jeg vil opbyde mine bedste Kræfter til dets Tjeneste; imidlertid er jeg [overstr: i Alt] som før og udenfor det, i Alt hvad jeg kan til Tjenste, [overstr. og jeg vil væremeget glad føle mig hædret, omman vil], man har kun at sige mig det og enhver skal see jeg vil gjerne gjøre mit til ethvert fortræffeligt Øiemed.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 695-96)